ESSENIA Nederland

De Esseense Traditie

De Essenen zijn een volk in alle volken. Zij vormen sinds het begin van het menselijke leven op aarde een gemeenschap verbonden door zielsverwantschap, niet door bloedbanden. De Essenen maakten deel uit van alle culturen en alle tijden en hun stamvader Henoch stamt uit een oeroud verleden. In de geschiedenis waren zij onder verschillende namen bekend. Soms hadden zij zelfs helemaal geen naam en leefden zij onopvallend of in het verborgene. Vaak zijn zij door de religieuze en politieke machthebbers vervolgt en buiten de officiële geschiedenis geplaatst. Het bekendste voorbeeld hiervan is het verborgen houden van de Esseense herkomst van Jezus. Maar uit hun midden werden meer grote Meesters en mensheidsleraren geboren. Om deze te laten incarneren was veel voorbereidend werk nodig. Zij werkten aan zichzelf, aan hun lichaam en hun hogere lichamen en pasten hun kennis van deze hogere lichamen en van de wetmatigheden in de natuur en in de kosmos concreet toe in hun levenswijze en ontwikkeling. Deze kennis bezitten de Essenen traditioneel en nog steeds zijn zij dragers en hoeders van de kennis van de goddelijke wetmatigheden die het leven op aarde beheersen.
Zij streven ernaar deze steeds intensiever de doorgronden en opnieuw tot leven te wekken door voort te bouwen op hetgeen hun voorouders, de grote Meesters van de mensheid, hebben onderwezen en tot stand gebracht, dit aanpassend aan de veranderde omstandigheden binnen en buiten de mens. Hierin staat altijd centraal het zorg dragen voor het goddelijke leven in iedere mens en in ieder wezen, door dit te beschermen en het de juiste omstandigheden te bieden waardoor het zich kan ontwikkelen en krachtiger kan worden, zodat het zich in de fysieke wereld, door middel van een lichaam kan manifesteren. Dit is dan ook éen van de betekenissen van de naam Essenia: kennis hebben en zorg dragen (nia) voor wat is (esse), voor de essentie, voor het leven, voor het goddelijke, eeuwig-zijnde in ieder wezen en ieder ding.
De eerste Egyptische farao's, Zoroaster, Lao Tse, Boeddha, Jezus, Johannes, Mani, Pythagoras, en in onze tijd Rudolf Steiner, Peter Deunov en Omraam Mickael Aïvanhov, zijn allen dragers van deze universele stroming, die op de achtergrond de verbinding van de mensheid met de goddelijke wereld behoedt en levend houdt. In het Westen heeft hij vooral vorm heeft gekregen in het oorspronkelijke esoterische (Johannitische) christendom. Dit werd weer voortgedragen door de Manicheërs, de Bogomielen, de Katharen, de Vrijmetselaren en de Rozenkruisers.

Meer over deze Meesters die deel uitmalen van de Esseense 'boom' en de namen van de groeperingen en stromingen waaronder ze in de geschiedenis bekend zijn geworden vind je via onderstaande links (Engelstalig):


en.oliviermanitara.org/who-are-the-essenes/the-essene-tradition-through-the-centuries/


Over de grote meester Mani en de eenheid van de authentieke spirituele stromingen en de tolerantie: