ESSENIA Nederland

Studie

    De Essenen geloven in het belang van studie en onderzoek, van je in de dingen verdiepen en erover mediteren. Door je verschillende gezichtspunten eigen te maken ga je je leven en de wereld met andere ogen bezien. Wij worden zonder dat we ons dat vaak bewust zijn, zeer sterk gevormd door de heersende opvattingen en wat ons op de scholen en universiteiten verteld wordt. Dat zijn lang niet alle mogelijke opvattingen en eigenlijk nooit die welke uit een levende spirituele ervaring voortvloeien.
   Er zijn altijd overheersende meningen geweest die in een bepaalde tijd de mensen hebben geleid in hun manier van leven. De Meesters en de ingewijden hebben daar altijd een onafhankelijk en oorspronkelijk geluid tegenover gesteld en gewezen op de wetmatigheden van het grotere geheel die niet aan modes onderhevig waren. Daarbij zochten ze niet naar religie-vorming of uitsluiting van andere meningen. Ze wilden het individu stimuleren om zich steeds verder te ontwikkelen en zelf te ervaren en reikten hen daarbij denkrichtingen en methoden aan.
   Daarom hebben de Essenen zich naast het aanbieden van allerlei studiematerialen (boeken, audio en video, posters en beelden) zich ook ten doel gesteld om een omvattende wereldbibliotheek van alle geschriften van de grote spirituele leraren aan te leggen. Dit initiatief wordt gedragen door een tak van de Hiërogrammaten, de schrijvers en verslagleggers van het ontwikkelingsproces van de huidige Esseense Traditie. Meer hierover is te vinden op de website van de
Hiërogrammaten en op de site van Essenia Europe.