ESSENIA Nederland

Esseense projecten

De Essenen vatten het op als hun verantwoordelijkheid om een andere manier van leven, een leven met de onzichtbare, goddelijke wereld, een spirituele ecologie mogelijk en bekend te maken en op te komen voor een werkelijk menswaardig bestaan. Anders dan veel andere spirituele stromingen zijn de Essenen heel concreet. Ze willen werkelijk tot in alle aspecten van hun dagelijkse leven in de fysiek werkelijkheid, hun ideeën toetsen en toepassen. Zij willen een expliciet tegenwicht bieden tegen de emotionele verarming en de destructieve attitude van de technologische wereldbeschouwing en levenswijze die wij van jongs af aan meekrijgen van de ons omringende wereld. Het is velen duidelijk dat er een bizar moment is ontstaan in de ontwikkeling van de breed aangehangen 'survival of the fittest': the fittest vernietigt de planeet, al zijn medeschepselen en zichzelf en komt meer en meer terecht in een onhoudbare situatie van irreversibele destructie. Geen technologische oplossing maar een volledige verandering van innerlijke attitude (metanoia), van naar het leven kijken en van in de wereld staan is volgens hen noodzakelijk. Deze omwenteling in het bewustzijn is ook aangekondigd in de grote profetieën van de Maya's (2012) en van anderen (o.m. Rudolf Steiner).

De Essenen ondernemen al het mogelijke om de basis te leggen voor een dergelijk behoud van de menselijke autheticiteit en waardigheid en de mogelijke ontwikkeling naar een nieuwe cultuur.
Vele projecten zijn daarvoor opgezet en in gang gezet.
Een van de belangrijkste is die van een spirituele ecologie: een vernieuwde ecologie waarin op gelijkwaardige wijze met alle wezens op aarde, zowel de direct zichtbare als de onzichtbare rekening wordt gehouden.
Tijdens enkele bijeenkomsten heeft Moeder Aarde de gebeden van de verschillende natuurrijken aan de mensheid kenbaar gemaakt. Zij dienen als uitgangspunt voor een genezing van de realtie van de mens met die rijken. (Zie ook de blog 
http://essenien.over-blog.org/pages/OLIVIER_MANITARA-82577.html met de franstalige versie van deze gebeden).

Zie voor meer informatie over enkele andere projecten:
http://essenia-europe.org/Nos-Actions/ (franstalig)