ESSENIA Nederland

Visie

   De moderne Essenen voelen zich geroepen om vanuit hun levende traditie een hernieuwde cultuur en een hernieuwde spirituele ecologie na te streven, die rekening houdt met de rechten en de waardigheid van alle wezens: van de Aarde-Moeder, de mineralen, de planten, de dieren, de mensen, de Engelen, de Aartsengelen en de Goden. Deze nieuwe cultuur wil uitgaan van een alomtegenwoordige energetische verbondenheid en steeds het algemeen belang voor ogen hebben: 'Wat gij aan de kleinste hebt gedaan, hebt gij aan mij gedaan'.

   Ieder wezen heeft recht op een eigen bestaan, een eigen ontplooiing in harmonie met alle anderen. De ware democratie is dat alle wezens met respect tegemoet wordt getreden en dat zij allen recht van spreken hebben en gehoord moeten worden. Alle wezens zijn bezield, zijn in ontwikkeling en moeten de gelegenheid krijgen tot bloei te komen volgens hun ware aard. 

   Terwijl onze huidige dominante westerse technologische samenleving de bodemschatten van de Aarde plundert, de planten onder valse voorwendselen genetisch manipuleert buiten de natuurlijke wijsheid van de natuur om, dieren mishandelt en op ongekende schaal vermoordt, begrijpt ieder gezond kind tot wie dit doordringt dat dit niet de juiste wijze van leven is en kan zijn die de waardigheid van alle wezens binnen ons ecosysteem respecteert.

   Toen de Essenen de Moeder-Aarde om haar mening vroegen was zij duidelijk in haar bedroefde antwoorden (zie het schitterende boek 'Dialogues avec la Terre-Mère' van Olivier Manitara) en was het hen helder dat er niet alleen een ecologische, duurzame beweging maar ook een werkelijk spirituele ecologie nodig was. De banden met de Aarde en al haar rijken herstellen en genezen werd éen van de basisprojecten van hun streven naar een andere manier van leven. Daarbij willen ze verbindingen creëren met alle groeperingen en alle mensen die zich op actieve wijze inzetten voor de natuur en het behoud van de schitterende planeet Aarde.

   Naast leven in harmonie met de natuur is ook de ontwikkeling van de mens en zijn bewust gekozen positie in dit geheel van fundamenteel belang. Voor de Essenen kan de mens alleen zijn taak en zijn missie vervullen en zijn ware aard tot ontplooiing laten kome, wanneer hij zij leven afstemd op de goddelijke wetten en het verbindt met de hogere werelden. Wat deze goddelijke wetten inhouden (kennis, wijsheid) en hoe je je met de hogere, goddelijke werelden kunt verbinden (methoden, technieken, disciplines) daarover berichten ons sinds mensenheugenis de grote Meesters. Zij zijn erin geslaagd een contact met de goddelijke wereld tot stand te brengen via hun bewuste, intensieve innerlijke ontwikkeling en zij delen hun kennis en hun ervaringen die voor ons het pad effenen.

Iedere mens heeft een leraar, of leraren, al verzetten velen zich tegen die gedachte. Vaak zijn deze leraren impliciet, verborgen achter de heersende paradigma's en wetenschappelijke theorieën aanwezig, maar daarvan zijn maar weinigen zich bewust. De Essenen zien het als hun missie in alle levensgebieden het licht van het bewustzijn te laten schijnen, ook over de onzichtbare werelden die ons leven bepalen  zonder dat wij daar zelfs maar erg in hebben.

Daarbij willen zij alle keuzen en levenswijzen respecteren en ieder het recht geven zijn eigen ervaringen te hebben. Zij willen echter ook de ruimte innemen om hun visie en hun levenswijze onder de aandacht te brengen, om zo de eenzijdigheid die volgens hen in het geestelijke en materiële leven heerst meer in evenwicht te brengen. Hierbij nemen zij geen politiek standpunt in of bekritiseren zij niet anderen, maar cspannen zij zich liever in om een houding en een manier van leven te cultiveren die voortkomen uit en in harmonie zijn met de kennis die de Meesters de mensheid sinds millenia schenken.

Zij gaan ervan uit dat alle mensen diep van binnen op zoek zijn naar geluk, vrede en vervulling in harmonie en dat het van belang is dat goddelijke verlangen in ieder wezen te beschermen, te voeden en te cultiveren.

Zie ook de vele fragmenten van lezingen op video onder LINKS / videofragmenten en op de andere pagina's van deze site!


">">">


Vervolg van deze lezing op: http://youtu.be/XCPmOug6w9g


Moeder Aarde heeft haar grens bereikt. Hoe behandelen we haar weer met respect?

">">">


Wat is de ware aard van de energie die onze technologie draaiende houdt?


">">">