ESSENIA Nederland

Leren mediteren

 

Leren Mediteren

 
Leren Mediteren
 
Veertien bijeenkomsten om tot je zelf te komen
 
Van stress naar ontspanning
Van vermoeid naar energiek
Van agitatie naar diepe rust
Van spanning naar harmonie
Van ‘het loopt me over’ naar ‘helderheid van geest’
Van ‘achter mezelf aanlopen’ naar ‘tot mezelf komen’
Van ‘ik wordt geleefd’ naar ‘ik leid mijn eigen leven’
Van ‘ik kom er niet toe’ naar’ ik ga het nu doen!’

   Mediteren is in onze tijd een noodzakelijke activiteit. Het is een oeroude techniek die in alle spirituele tradities wordt onderwezen om je lichaam als huis van je ziel en je geest schoon te houden. Onze gehaaste moderne levenswijze en zap-cultuur betekenen een enorme vervuiling voor ons innerlijke leven en zijn een zware belasting voor ons organisme als geheel. Velen van ons gaan gebukt gaan onder allerlei oneigenlijke bezigheden en verliezen zo hun kracht, moed, zingeving en poëzie.
 
Mediteren helpt om je te ontdoen van al het overbodige en oneigenlijke en weer in contact te komen met het natuurlijke leven in jezelf, met je ziel. Door terug te keren naar je innerlijke leven breng je dit in een harmonische ademhaling met je uiterlijke bestaan. Zo creëer je balans en stabiliteit en kun je weer helderheid gaan krijgen over het leven dat je diep van binnen echt wilt leiden. En om de kracht te verzamelen deze zoektocht concreet vorm te geven.
 
 
 
Zitmeditatie
 
   In de bijeenkomsten leer je de basis van de zitmeditatie in de Esseense traditie van de grote Meesters. Gaan zitten op de grond, contact maken met de Aarde vanuit en met de juiste houding van respect, openheid en waardigheid. Je laat innerlijke rust, harmonie en helderheid ontstaan in je buik, je hart en je hoofd (willen, voelen en denken): het stemmen van je instrument. Door de onbewegelijkheid van je fysieke lichaam ontstaat een toenemende subtiliteit van waarnemen. Zo begin je de energetische rea-liteit van je vitale energie, je gedachten, gevoelens en impulsen gewaar te worden en de invloeden om je heen die je leven sturen. Je leert bewust te denken, versterkt je centrum en je bewustzijn over wie je bent en wat je motiveert. Je begint weer in contact te komen met je ziel en kunt weer van binnenuit gaan leven. Bewust op weg naar je authentieke Zelf in verbinding met de universele krachten van de natuur, de hemel en de aarde.
 
 
 
Geleide meditatie
 
   Aan de hand van een ‘live’ gesproken begeleiding die de kracht van je ver-beelding activeert ontspan je, laat je je lichaam rusten op de grond, har-moniseer je je ademhaling en creëer je helderheid in je hoofd. Door een heldere, eenvoudige instructie richt je je bewust op hogere energieën en een hogere wereld. De meditaties wekken de poëtische kracht van je ziel en je raakt geharmoniseerd en geïnspireerd. Je lichaam wordt een plek waar positieve krachten zich toe aangetrokken voelen. Zo ga je ervaren dat je in essentie veel meer bent dan alleen een fysiek lichaam en dat je gebruik kunt maken van een duizenden jaren oude traditie en ervaring om je individuele leven en ontwikkeling vorm te geven, in harmonie met de wetten van het Al (o.m. vertalingen van meditaties van Olivier Manitara).
 
 
Bewegingsmeditaties
 
   Door het aanleren van warming ups en een serie van 22 eenvoudige bewegingen krijg je technieken in handen om je lichaam en je energie-lichamen schoon te maken en de balanceren. De bewegingen versterken je vitale energie, zuiveren je gevoelsleven, verhelderen je denken. Je leert je energie en die om je heen voelen en je kunt gaan ervaren dat je bewe-gingen energie genereren. Door deze oefeningen uit de Esseense Traditie neem je je algehele welbevinden weer zelf in de hand en leg je de basis voor de ontwikkeling van je 'lichtlichaam' en je innerlijke organen, door je te verbinden met de kosmische krachten die je lichaam hebben gevormd.
 
In de training worden alle drie de meditatievormen aangeboden.
 
   De unieke combinatie van deze drie meditatievormen die elkaar aanvullen en versterken biedt aan ieder die dat wil de kans om actief zorg te dragen voor zijn eigen innerlijke gezondheid, om weer in contact te komen met zijn ziel en met zijn eigen zelf en opnieuw zijn leven in eigen hand te nemen. Welbevinden, gezondheid, ontspanning en zuivering zijn de zekere resultaten van het doen van deze oefeningen. Wat het je verder brengt is jouw persoonlijke geheim en unieke avontuur.
 
 
 
Ewoud Westbroek (1960) is therapeut, en trainer-coach. Hij heeft behalve met verbale therapieën ook veel ervaring met lichaamsgerichte werkvormen. Sinds 1997 werkt hij ook met chi kungs en vechtkunsten als krachtig middel tot zelfontplooiing. De vechtkunsten hanteert hij nog steeds als metafoor en oefenvorm in zijn trainingen in leiderschap, persoonlijke effectiviteit en communicatie, maar voornamelijk in het bedrijfsleven.
 
In zijn trainingen voor particulieren gaat Ewoud nu hoofdzakelijk uit van de wijsheid en de technieken uit de Esseense traditie. In deze universele traditie heeft hij een synthese gevonden van alle voor hem inspirerende stromingen en methoden. Sinds 2005 heeft hij zich intensief verbonden met het door de Fondation Essenia gedragen initiatief voor een nieuwe spiritueel-ecologische cultuur en een nieuwe manier van leven, dat hij voor alle Nederlands-sprekenden toegankelijk wil maken.
 
Deze unieke meditatietraining vloeit daaruit voort en wordt voor het eerst in Nederland aangeboden. De training vormt de basis voor een nog veel verdergaande spirituele training en scholing, maar kan ook heel goed op zichzelf staan en is met alle tradities verenigbaar.
 
 
Olivier Manitara (1964)
 
   Deze Esseense leraar is de nieuwe loot aan de boom van de oer-Traditie waarvan de meeste grote Meesters (o.a. Lao Tse, Boeddha, Zoroaster, de eerste Egysptische Farao's, Mozes, Jezus, , Mani, R. Steiner, P. Deunov en O.M. Aïvanhov) deel uitmaken. Olivier Manitara's werk is een voortzetting van deze universele traditie, aangepast aan de moderne tijd.
 
Hij heeft hieruit talloze aanknopingspunten en werkvormen ontwikkeld voor de gezonde spirituele ontwikkeling van de moderne mens die kiest voor een andere, lichte toekomst van onze planeet dan voor de huidige zichzelf vernietigende technologische. Hiertoe is een echter een grondige evaluatie van de houding van de huidige mens en zijn wereldbeschouwing nodig. Meditatie vormt de grondslag voor een dergelijk diepte-onderzoek en voor een nieuwe manier van in-de-wereld-zijn.
Manitara's werk is momenteel voornamelijk alleen nog in het Frans ver-krijgbaar (boeken, audio, video, mandala’s etc. via
www.boutique-essenienne.com). Enkele Engelse vertalingen zijn verschenen en Ewoud werkt aan Nederlandse teksten.
 
 
 
Praktische informatie
 

De training bestaat uit 15 bijeenkomsten van ca. 1,5 uur en vinden plaats op maandagavonden in de periode:
september - december 2013.
 
Locatie:   Essenia Trainingen
 
                 Weteringschans 72
 
                 1017 XR Amsterdam
 
Kosten:  210,- euro voor de hele serie, contant te voldoen na eerste les.
 
Eerste les is tevens proefles. Losse lessen 15 euro.
 
Data:        2, 9, 16, 23, 30 sept;
                 7, 14, 28 okt (21 okt niet);
 
                 4, 11, 18, 25 nov;
                 2, 9, 16 dec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvang training 19.30 uur, zaal open 19.15 uur
Vragen eventueel ook via: 06-250 44 212 (mobiel Ewoud)

Vragen en aanmelden via: ewoud@essenia.nl   

 
 
 
Meer info
 (under construction)
  (Essenia Foundation Nederland)
(Engelse site Olivier Manitara)
(Engels)